Müügitingimused

Müügitingimused kehtivad veebipoe www.petmilo.com (edaspidi Veebipood) omanik Carino Grupp OÜ (registrikood 11140448), juriidilise aadressiga Mustamäe tee 149-134 ,Tallinn 12918, Eesti ja klientide (edaspidi Klient) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad internetipoe toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
Carino Grupp OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades.
Nimetatud muudatusi kajastatakse www.petmilo veebilehel
Müügitingimused kehtivad Veebipoest kaupade ostmisel.
Veebipoes müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Hinnale lisandub tasu (kui on nii märgitud) kauba kättetoimetamise eest. Kõik Veebipoes olevad hinnad on eurodes.
Teave kauba ja hinna kohta on esitatud Veebipoes kauba juures.
Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust toote kujundusest.
Teenuse osutaja annab endast parima, et kuvada võimalikult head ja korrektset tootekirjeldust, kuid vaatamata sellele, internetipoes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
Internetipoes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele.
Carino Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

Tellimuse vormistamine
Kõik kaubad on eurodes ja sisaldavad kõiki makse. Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kättesaamise viis (pakiautomaat, kuller). Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda pangalingi kaudu.
Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba ootamatu lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel. Pakutakse asenduseks muud võimaliku sobivat toodet või tagastatakse tasutud raha (sh kauba kättetoimetamise kulud) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Makseviisid

Makse sooritamiseks valige tellimuse vormistamise leheküljel endale meelepärane makseviis.

Toodete eest saate tasuda:

  • Swedbank AS, AS SEB Pank, LHV Pank AS pangalinkide kaudu.
  • arve alusel

Teie tellimus tühistatakse juhul, kui Te ei ole tellimuse kinnituses ettenähtud aja jooksul ostusummat tasunud.

Tellimus vormistatakse ja tarnitakse 100%-se ettemakse puhul.
Makse vahendajaks on eelnimetatud pangad.
Carino Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ja  edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.


Taganemisõigus 

Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda 14 päeva jooksul Vastavalt

võlaõigusseaduse § 53 lg-s 4 loetletud tingimustele ei ole võimalik tagastada toodet pärast vahetu pakendi avamist. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik. 14-päevase tagastamisõiguse kasutamiseks ei tohi tellitud kaupa kasutada muul viisil kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks viisil nagu see on lubatud kauba testimiseks füüsilises poes.

Kui kaupa on kasutatud muuks otstarbeks kui on vajalik kauba olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks või sellel on kasutamise või kulumise märke, on Veebipoel õigus alandada tagastatavat tasu vastavalt kauba väärtuse vähenemisele.

Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus (Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm saadav lingil (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf) –
SIIT
 ) ning saata see e-posti aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Avalduse võib esitada ka vabasvormis, tuues välja tellimuse täpse kirjelduse koos arve ja tellimuse numbriga. Avaldusele tuleb lisada arve/makse koopia.
Peale tagastamisavalduse kätte saamist edastatakse Kliendile aadressi andmed kuhu toode või tooted Veebipoele tagasi saab saata.

Kauba tagastamise kulud kannab Klient, välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv asi ei vasta tellitule (nt vale või defektiga asi).

Klient peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale. Veebipood tagastab tagastatava kauba kättesaamisel ostjale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse sisuks olevate või oleva toote kätte saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel toote või toodete eest saadud tasud. Veebipood võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni ostja on esitanud tõendi, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem. Veebipoel on õigus taganeda müügitehingust ning nõuda ostjalt tagasi kaup, kui kauba hind veebipoes on eksituse tõttu märgitud oluliselt alla kauba turuhinna. 14-päevane tagastamisõigus ei kehti muu hulgas: kauba puhul, mis on kiiresti riknev või vananev; suletud pakendiga asjadele, mis ei ole kõlblikud tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel, kui pärast kohaletoimetamist on pakend avatud.  Tagasi võetakse ja/või ümber vahetatakse ainult vigastamata kaupa.

Tellimuse tühistamine
Kliendil on õigus pärast toodete eest tasumist, kuid enne toodete kohaletoimetamist oma tellimus tühistada, saates Veebipoe aadressile  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   vastavasisulise teate koos tellimuse numbriga ja oma arvelduskonto numbriga.
Kõikidele Veebipoest ostetud toodetele kehtib tagastusõigus 14 päeva. Ostjal on VÕS § 56 lg 1 alusel õigus tagastada või välja vahetada kaup muu samas hinnas toote vastu põhjust avaldamata 14 päeva jooksul alates kauba üleandmisest. Selleks peab Klient tegema Veebipoele vastavasisulise avalduse (avalduses märkida Ostja nimi, ostukuupäev, arvelduskonto nr ja tellimuse nr) e-posti teel (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ) ning tagastama Veebipoele tellitud kauba hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest arvates. Lepingust taganemiseks võib kasutada ka taganemisavalduse tüüpvormi.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata (kauba sobivust võib proovida ja tutvumise eesmärgil kasutada) ja rikkumata. Kaupadele, mida oma olemuse tõttu ei saa tagastada (nt avatud pakendiga toidukaup ) 14-päevane taganemisõigus ei kehti.

Tellimuse tühistamisel või müügilepingust taganemise korral tagastatakse raha kauba eest samale arvelduskontole, millelt tasuti kauba eest, 14 päeva jooksul alates tagastatud kauba kättesaamisest Veebipoe poolt. Veebipood tagastab Kliendile kauba kättetoimetamise tasu summas, mis vastab Veebipoe  pakutavale kõige odavamale kättetoimetamisviisile.
Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud või kahjustatud ning peab olema võimalusel originaal-transpordipakendis. Taganemisõiguse kasutamiseks ja tagastamise korral hüvitise saamiseks tuleb tootepakend avada ettevaatlikult seda kahjustamata. Kaubaga tutvumiseks võib seda kasutada viisil, mis on vajalik veendumaks asja olemuses, omadustes ja toimimises. Tagastatav toode peab olema komplektne, st sisaldama kõiki tootepakendis sisaldunud esemeid (infovoldikud, lahtised osad jne). Kui toode on ostetud kampaania korras – kaubale on lisatud veel mõni toode – tuleb Kliendil tagastada kogu komplekt (kõik tooted).
Kliendil tuleb kanda lepingu esemena üle antud kauba tagastamisega seotud otsesed kulud (postikulu), kui Veebipoega ei saavutata teistsugust kokkulepet.
Pretensiooni esitamise õigus
Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud. Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Vaidluste lahendamine
Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirjaga aadressile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. või
helistada telefonil: +372 52 02 713. Kui Ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada Ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

@2023 Petmilo  kõik õigused kaitstud.

Asukoht
Kaluri tee 3, 1 korrus Haabneeme Viimsi

Kontakt
Merle Kapper
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+372 52 02 713

Ettevõte
Carino Grupp OÜ
reg.nr.11140448
SEB EE811010220045959012
SWIFT kood (BIC)EEUHEE2X